EntSearch

Veľké firmy a štátna sféra

Rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z rôznych dátových zdrojov.

EntSearch alebo enterprise search je riešením, ktoré ponúka konsolidovaný pohľad nad dátami z rôznych firemných databáz. Spoznajte výhody produktu EntSearch a vyberte si z veľkého množstva zaujímavých rozšírení, ktoré pomôžu zefektívniť prácu zamestnancov a optimalizovať chod spoločnosti.

Vlastnosti fulltextového vyhľadávača EntSearch Core

Plnohodnotná podpora slovenského jazyka

Natívna podpora slovenského jazyka s možnosťami vyhľadávania slov v rovnakom tvare, v akom sú použité v rámci dokumentácie.

Vyhľadávanie bez diakritiky a veľkostí písma
Vyhľadávanie slov bez použitia diakritiky alebo bez ohľadu na veľkosť použitého písma.

Podpora synonymických výrazov
Vyhľadávanie slov, ktoré obsahujú príbuzné tvary hľadaného výrazu (synonymá).

Zvýrazňovanie hľadaných výrazov
Zvýraznenie vyhľadávaného výrazu vo výsledkoch vyhľadávania.

Podpora slovníkov so špeciálnym významom
Možnosť konfigurácie vyhľadávania vlastných (špecifických) výrazov a ich zohľadnenie pri zobrazovaní výsledkov vyhľadávania.

Uplatnenie používateľských práv
Riadený prístup k dokumentom prostredníctvom vyhodnocovania prístupových práv používateľa v reálnom čase. Používatelia sa tak dostanú len k dokumentom, ktoré sú pre nich určené.

Radenie výsledkov vyhľadávania

Nastavenie vyhľadávania v EntSearch podľa vlastných kritérií alebo zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa základných kritérií (čas vytvorenia dokumentu, čas poslednej modifikácie, atď…).

Kontextové menu
Umožňuje vykonávanie akcie nad EntSearch jednoducho a pohodlne. Súčasťou riešenia je aj kontextové menu, ktoré reaguje interaktívne na miesta, s ktorými sa pracuje.

Náhľad na dokument
Zobrazovanie obsahu dokumentov a výsledkov vyhľadávania aj priamo vo vyhľadávači.

Podpora písania komplexných dopytov

Možnosť zobrazenia nápovedy pri písaní dopytov komplexným spôsobom.

Vyhľadávajte nad rôznymi zdrojmi
Podpora pre sadu rôznych systémov, nad ktorými je možné vyhľadávať. Medzi podporované dátové zdroje patrí:

  • Fabasoft od verzie 2013
  • Sharepoint od verzie 2013
  • Filesystém
  • Webové stránky
  • Relačné databázy
  • Email – Špecializovaný konektor po dohode

 

EntSearch Silver
EntSearch Gold
EntSearch Platinum
V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie
V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie
V prípade záujmu o cenovú ponuku, kontaktujte naše obchodné oddelenie
Všetky vlastnosti EntSearch Core
Všetky vlastnosti EntSearch Core
Všetky vlastnosti EntSearch Core
Rozšírenie formulárové vyhľadávanie
Rozšírenie formulárové vyhľadávanie
Rozšírenie formulárové vyhľadávanie
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
Rozšírenie kontextovo závislé fazety podľa typu dokumentu
1 konektor zo zoznamu existujúcich konektorov na 1 dátový zdroj
2 konektor zo zoznamu existujúcich konektorov na 1 dátový zdroj
3 konektor zo zoznamu existujúcich konektorov na 1 dátový zdroj
Licencia na 1 milión dokumentov
Licencia na 5 milión dokumentov
Licencia na 10 milión dokumentov
Single node inštalácia
Distribuovaná inštalácia na 2 servery
Distribuovaná inštalácia na 3 servery
Rozšírenie štatistické prehľady
Rozšírenie štatistické prehľady
Rozšírenie auditné logovanie
Rozšírenie auditné logovanie
Dve ľubovoľné rozšírenia zo skupiny:
Vyhľadávanie nad oskenovanými dokumentami
Anonymizácia dokumentov vyhľadávača
Vyhľadávanie vo viacerých verziách dokumentov
Klasifikácia dokumentov (bez extrakcie informácií)
Extrakcia menných entít