GDPR Suite

Veľké firmy a štátna sféra

Správa ochrany osobných údajov

Poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov (GDPR) v oblasti správy zdrojových systémov.